واژه آموزی انگلیسی

Books Wordlists

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.

عبارات کاربردی زبان انگلیسی

Useful expressions

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات انگلیسی پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.


اصطلاحات و ضرب المثل ها

idiom

در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.


واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی

Level-based Wordlists

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان انگلیسی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.


پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان انگلیسی

Most Common Words

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان انگلیسی برای شما قابل دسترس است.


واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان انگلیسی

Words on different Subjects

در این بخش به لیستی از واژگان زبان انگلیسی که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.


الفبا و تلفظات انگلیسی

pronunciation

در این قسمت به راحتی می توانید به یادگیری تلفظات بپردازید در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید.


گرامر زبان انگلیسی

grammar

دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند.


آموزش مکالمه انگلیسی

conversation

از طریق داشتن نمونه‌های دسته‌بندی شده از مکالمات در سطوح مختلف به شما در بهبود مهارت مکالمه در زبان انگلیسی کمک می‌کند.